Wojciech Plewiński

Kalwaria Zebrzydowska

Udostępnij:
Datowanie: 1981
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 23,2 cm, szer. 15,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 05.12.1984
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/1412/5

Opis dzieła

Cykl „Kalwaria Zebrzydowska" to zestaw dziesięciu fotografii wykonanych w miejscowości znanej przede wszystkim ze względu na znajdujące się w niej Sanktuarium Pasyjno-Maryjne oo. Bernardynów. Jest to miejsce kultu szczególnie popularne wśród pielgrzymów. W 1979 roku, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, Kalwarię odwiedził także papież Jan Paweł II. Wojciech Plewiński uczestniczył w tym wydarzeniu, skrupulatnie dokumentując jego wizytę. Cykl „Kalwaria Zebrzydowska" powstał jednak kilka lat później. Autor wraca w nim do Kalwarii, która na jego zdjęciach jest spokojna, wyciszona, wręcz opustoszała. Nie widać pielgrzymów i gwaru związanego z ich obecnością. Przeważają zaduma i refleksja. Mimo, że na fotografiach nie ma ludzi, da się jednak wyczuć ich obecność, a pustka silniej mówi o duchowym ładunku miejsca niż tłumy wiernych. Oglądając schody, po których niedawno ktoś chodził, puste konfesjonały, patrzące z góry figury świętych słyszymy szepty, dźwięk kroków i modlitw. Plewiński odwołuje się do wyobraźni i wrażliwości odbiorcy i nie tworzy zwykłego „migawkowego” reportażu, ale stara się uchwycić nastrój i atmosferę miejsca. Za jego pośrednictwem opowiada też o sprawach uniwersalnych i o człowieku, a więc o tym, co w fotografii interesuje go najbardziej. Tworzy małą historię, a także jest uważnym obserwatorem, który potrafi uchwycić to, co pozornie niewidoczne. Fotografie wykonane na początku lat 80. mają w sobie element bezczasowości, jak gdyby przestrzeń ta była poza czasem i dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. W pracach Plewińskiego obecny jest duch francuskiej fotografii humanistycznej z lat 50. Autor z dużą umiejętnością i wrażliwością potrafili uchwycić ulotność chwili, emocje i intymność, niezależnie od tego czy fotografuje ludzi czy jak w omawianym cyklu przestrzeń.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis prosty

Cykl „Kalwaria Zebrzydowska" to zestaw dziesięciu fotografii. Zostały wykonane w miejscowości, w której znajduje się Sanktuarium Pasyjno-Maryjne oo. Bernardynów. Jest to miejsce kultu szczególnie popularne wśród pielgrzymów. W 1979 roku, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, Kalwarię odwiedził także papież Jan Paweł II. Wojciech Plewiński uczestniczył w tym wydarzeniu. Dokumentował jego wizytę. Cykl „Kalwaria Zebrzydowska" powstał jednak kilka lat później. Autor wraca w nim do Kalwarii, która na jego zdjęciach jest spokojna, wyciszona, wręcz opustoszała. Nie widać pielgrzymów i gwaru związanego z ich obecnością, jest raczej zaduma i refleksja.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Wojciech Plewiński jest fotografem. Plewiński fotografuje Kalwarię Zebrzydowską. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest miejscem kultowym, gdzie przybywają liczne pielgrzymki. Jednak na 10 zdjęciach z 1981 roku nie ma ludzi. Fotograf robił zdjęcia detali architektonicznych i pustych schodów. W 1979 roku zrobił zdjęcia papieża Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wtedy papieża Jana Pawła II otaczał tłum pielgrzymów.

Małgorzata Wiktorko, konsultacja ekspercka: Aleksandra Oszczęda.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wojciech Plewiński

Fotograf artystów teatru i filmu, pisarzy, twórców kultury. Wykształcony inżynier architekt. Studiował też rzeźbę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Krakowski fotografik przez kilka dekad związany z „Przekrojem”. Powszechnie znany jako autor „kociaków”, czyli młodych roznegliżowanych kobiet dodających pikanterii drobnomieszczańskiemu profilowi tego tygodnika społeczno-kulturalnego. Jednak artystycznie czerpał z dorobku francuskiej fotografii humanistycznej, szczególnie inspirowały Plewińskiego kadry Henri Cartier-Bressona. Zasłynął z współpracy i dokumentacji zdjęciowej  historycznych przedstawień Teatru Starego w Krakowie....