Henry de Anty

Pejzaż

Udostępnij:
Datowanie: n.d.
Technika: malarstwo olejne
Materiały: płótno
Rozmiar:wys. 50,4 cm, szer. 100,8 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 1959
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/304
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Henry de Anty

Henry Maurice d`Anty (Belleville 8.09.1910 - 4.12.1998). Studiował w Academie de la Grande Chaumiere i w Academie Julian w Paryżu. Zajmował się przede wszystkim pejzażem, martwą naturą i obrazami dokumentującymi życie paryskiej ulicy.