Jan Hrynkowski

Złożenie do grobu

Udostępnij:
Datowanie: ok. 1920
Technika: litografia, malarstwo akwarelowe
Materiały: papier
Rozmiar:wys. 21 cm, szer. 26 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 20.02.1948
Numer inwentarzowy: MS/SN/GR/168
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Szedłem naprzeciw czarnemu potokowi [2014-10-10-2014-12-31]
Jan Hrynkowski (1891-1971). Opowieść.

Bibliografia

Justyna Pollakówna, Formiści, Wrocław, 1972.

Jan Hrynkowski