Jadwiga Przeradzka, Tadeusz Kokietek

Obraz dwustronny: Portret kobiety z dziećmi (J.P.), Scena batalistyczna (T.K.)

Udostępnij:
Datowanie: 1945 - 2017
Technika: malarstwo olejne
Materiały: deska, farba olejna
Rozmiar:wys. 121 cm, szer. 90 cm
Sposób nabycia:przekaz
Data nabycia: 24.04.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1608
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Jadwiga Przeradzka
Tadeusz Kokietek