Henryk Brzeski

Pierwszy samochód na ulicach Warszawy

Udostępnij:
Datowanie: początek XX wieku
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny, tektura
Rozmiar:z passe-partout: wys. 25 cm, szer. 34,7 cm; bez passe-partout: wys. 16,5 cm, szer. 22,5 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 08.10.1990
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2402
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Poszerzone pole widzenia [2022-04-22-2023-01-08]

Henryk Brzeski