Andrzej Gieraga

Czerń i biel

Udostępnij:
Datowanie: 1972
Technika: malarstwo akrylowe, technika mieszana
Materiały: płótno, płyta pilśniowa, drewno, farba akrylowa
Rozmiar:wys. 130 cm, szer. 152 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 27.12.1974
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1074
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Andrzej Gieraga. Malarstwo. Grafika [2016-04-02-2016-06-12]
75-lecie Akademii Sztuk Pięknych: Powroty. Wystawa Profesorów Seniorów [2020-11-09-2020-11-24]

Andrzej Gieraga