Wojciech Fangor

bez tytułu

Udostępnij:
Datowanie: 1959
Technika: malarstwo olejne
Materiały: farba olejna, płótno
Rozmiar:wys. 60 cm, szer. 50 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 29.12.1975
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/1138

Opis prosty

Obraz olejny w układzie pionowym o wymiarach 60 x 50 cm. Kompozycja abstrakcyjna. Tło błękitne przechodzące walorowo wzdłuż krawędzi w pasma bieli. Pole błękitu tworzy rodzaj prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami. Nieco z prawej od osi - pionowe pasmo o grubości 12 cm wypełnione drobnymi, owalnymi plamkami o barwie pomarańczowej.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Fangor [2022-05-20-2022-09-04]
Wojciech Fangor. Optyczne wibracje [2018-05-18-2018-08-30]

Wojciech Fangor
Wojciech Fangor

Biografia artystyczna Wojciecha Fangora jest jedną z najciekawszych w historii polskiej sztuki. W pierwszej połowie lat 50. zaangażował się w socrealizm, tworząc obraz Postaci (1950, w kolekcji Muzeum Sztuki), który traktowany jest jako najważniejsze i artystycznie najciekawsze dzieło tego kierunku w Polsce. Następnie powrócił do poszukiwań w zakresie malarstwa abstrakcyjnego, stając się jednym z czołowych przedstawicieli sztuki optycznej. Brał udział w kluczowej dla op-artu wystawie "Responsive eye" w Musem of Modern Art w Nowym Jorku w 1965 roku. W roku 1970 jako jedyny dotąd polski artysta miał indywidualną wystawę w Guggenheim Museum w Nowym...