Józef Szajna

Reminiscencje - Dwoje

Udostępnij:
Datowanie: 1964
Technika: technika mieszana
Materiały: płótno
Rozmiar:wys. 120 cm, szer. 100 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 01.12.1969
Numer inwentarzowy: MS/SN/M/711
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

100 x TeArt. Wolność Józefa Szajny [2022-06-02-2023-01-31]
100xTeArt. Wolność Józefa Szajny [2022-03-13-2023-12-31]

Józef Szajna