Anna Bohdziewicz

Fotodziennik

Udostępnij:
Datowanie: 1988
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 1988
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2204/1-14

Opis dzieła

„W listopadzie 1982 r. zaczęłam prowadzić Fotodziennik: na białych, kwadratowych kartach umieszczam nieduże zdjęcia, pod nimi stawiam datę i podpisy. I tak już od dwunastu lat, prawie 3000 kartek…” – pisała w 1993 r. Anna Beata Bohdziewicz. Na kartkach Fotodziennika przenikają się dwa poziomy – prywatny, często bardzo osobisty, i ogólny, społeczny polityczny. Autorka poprzez słowa i obrazy, często poetycko i z właściwą sobie lekkością, stara się ukazać zmiennego ducha czasów, w których żyje. I tak obok ważnych, historycznych wydarzeń, jak choćby strajk w stoczni, jest miejsce na bardzo osobiste tematy, jak zdjęcia znajomych osób, kotów. Pasja dokumentowania tej codziennej rzeczywistości, w której historyczny patos łączy się z groteską chwili, wielkie wydarzenia z codziennymi spotkaniami ze zwykłymi ludźmi, zaprowadziła Bohdziewicz do realizacji tej monumentalnej, rozciągniętej na dziesiątki lat, pracy.Karol Jóźwiak (Cytat za: Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012, s. 902-903).

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Anna Bohdziewicz