Joseph Beuys

Output

Udostępnij:
Datowanie: 1978
Technika: fotografia czarno-biała, stemplowanie
Materiały: papier fotograficzny, tusz
Rozmiar:wys. 40,4 cm, szer. 30,4 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 18.08.1981
Numer inwentarzowy: MS/SN/B/228/1-15

Opis dzieła

Fotografie ukazują elementy złożonej instalacji Josepha Beuysa „Pompa miodowa w miejscu pracy” z 1977 r. Instalacja była pokazana na wystawie documenta 6 w Kassel. Umieszczony na dnie klatki schodowej mechanizm pompował rurami miód ze stalowego pojemnika. Miód krążył w zamkniętym obiegu wokół przestrzeni obrad Wolnego Uniwersytetu Międzynarodowego, powołanego przez Beuysa. Obrady dotyczyły kwestii ekologicznych, transformacji struktury społecznej i organizacji pracy. W sztuce Beuysa miód jest symbolem twórczej myśli.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Atlas nowoczesności. Ćwiczenia (II EDYCJA) [2021-10-01-2026-10-01]

Joseph Beuys
Joseph Beuys

Joseph Beuys urodził się w Krefeld. Dzieciństwo spędził w Kleve, znajdującym się przy granicy niemiecko-holenderskiej. Na obszarze tym ciągle żywa była tradycja celtycka, która miała silny wpływ na Beuysa i której wątki często napotykamy w jego dziełach.W latach 1947–1952 Beuys studiował rzeźbę w Kunstakademie w Düsseldorfie. Jego spuścizna artystyczna jest dość hermetyczna dla widza, który nie zna jego idei. Dla samego artysty ważny był nie tyle obiekt, który stworzył, ile myśl, która do powstania tego obiektu doprowadziła. Obiekty traktowane były jako nośniki myśli (Vehicle Art). Beuys opatrywał swe dzieła objaśnieniami,...