Bolesław Gardulski

Bez tytułu

Udostępnij:
Datowanie: lata 20., XX w.
Technika: fotografia czarno-biała, guma (technika gumowa)
Materiały: karton, papier fotograficzny
Rozmiar:z passe-partout: wys. 36,3 cm, szer. 26,3 cm; bez passe-partout: wys. 36 cm, szer. 26 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 20.08.1992
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2522
Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Poszerzone pole widzenia [2022-04-22-2023-01-08]

Bolesław Gardulski