Wojciech Plewiński

Fotos ze spektaklu teatralnego „Noc listopadowa” w reżyserii Andrzeja Wajdy

Udostępnij:
Datowanie: 1963 - 1977
Technika: fotografia czarno-biała
Materiały: papier fotograficzny
Rozmiar:wys. 28 cm, szer. 23,4 cm
Sposób nabycia:zakup
Data nabycia: 10.11.1980
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/584/6

Opis dzieła

Zespół siedemnastu fotosów stanowi dokumentację spektakli teatralnych w reżyserii Andrzeja Wajdy, realizowanych w Teatrze Starym w Krakowie. Składają się na niego fotografie wykonane do przedstawień: „Wesele" i „Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego, Emigranci Sławomira Mrożka oraz „Nastazja Filipowna" Fiodora Dostojewskiego. Jest to niewielki wycinek z obszernego dorobku Wojciecha Plewińskiego, który fotografią teatralną zajmował się od końca lat 50. i jest autorem zdjęć do ponad 700 spektakli. Z Teatrem Starym współpracował przez czterdzieści lat, jednocześnie realizując zlecenia m.in. dla Teatru im. Juliusza Słowackiego i Teatru STU w Krakowie, Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Polskiego we Wrocławiu czy Teatru Witkacego w Zakopanem. Jego prace charakteryzuje świeżość spojrzenia. Odrzucając statyczne ujęcia wykonywane ze statywu postawił na fotografię „z ręki”, która pozwoliła na szybkie reagowanie na wydarzające się na scenie sytuacje, swobodną kompozycję czy eksperymenty z kadrem. Plewiński eksperymentował także z czasem naświetlania, celowo go wydłużając by oddać dynamikę scen. Tak dzieje się na jednym z ujęć ze spektaklu „Noc listopadowa". Wśród jego fotografii znajdziemy różnorodne kadry – od szerokich planów obejmujących również scenografię, po węższe czy wręcz portretowe ujęcia ukazujące aktorów niemalże wyabstrahowanych z przestrzeni sceny. Obrazy te skupione są na emocjach, o których Plewiński mówił po latach, że są obecne zwłaszcza podczas prób. To wówczas najbardziej lubił fotografować, dostrzegając w aktorach napięcie i skupienie, które ustępowało zaraz po premierze. Z ogromnym wyczuciem chwytał kluczowe sceny, starając się by fotografie były spójne z wizją reżysera. Jego prace dalekie są od zwykłej dokumentacji, stanowiąc raczej twórcze uzupełnienie i wzmocnienie sytuacji scenicznych. Sam Plewiński porównywał swoją pracę do rysowania komiksu, który budował z tego, co działo się na scenie. Ingerował w sytuację, przestawiając aktorów tak, by zaistnieli w konfiguracji, która, jak mówił, będzie nośna w stosunku do tekstu i tematu, oraz która najlepiej odda to, co wydarza się na scenie.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis prosty

Na 17 fotografiach ukazane zostały przedstawienia teatralne. Ich reżyserem był Andrzej Wajda. Zostały zrealizowane w Teatrze Starym w Krakowie. Jest to niewielki wycinek z dorobku Wojciecha Plewińskiego. Autor zajmował się fotografią teatralną od końca lat 50. Wykonał zdjęcia do ponad 700 spektakli. Jego obrazy to więcej niż tylko chłodny zapis. Plewiński podchodził do swojej pracy kreatywnie. Dodatkowo wzmacniał przekaz. Było to jednak zawsze spójne z wizją reżysera.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Wojciech Plewiński jest fotografem. Od końca lat 50. zajmował się fotografią teatralną. Wiele fotografii zostało zrobionych w Teatrze Starym w Krakowie. Plewiński robił zdjęcia w czasie realizacji spektakli teatralnych w reżyserii Andrzeja Wajdy. Siedemnaście fotografii zrobił na spektaklach: „Wesele” i „Noc listopadowa” Stanisława Wyspiańskiego, „Emigranci” Sławomira Mrożka oraz „Nastazja Filipowna” wg powieści „Idiota” Fiodora Dostojewskiego. Plewiński bardzo dobrze poznawał koncepcję reżysera. Fotograf starał się przekazać sens spektaklu.
Plewiński robił zdjęcia ludzi kultury. Szczególnie często pokazywał życie artystyczne w Krakowie. Wykonywał zdjęcia pięknych polskich aktorek, na okładki tygodnika kulturalnego „Przekrój”.

Małgorzata Wiktorko, konsultacja ekspercka: Aleksandra Oszczęda.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wojciech Plewiński

Fotograf artystów teatru i filmu, pisarzy, twórców kultury. Wykształcony inżynier architekt. Studiował też rzeźbę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Krakowski fotografik przez kilka dekad związany z „Przekrojem”. Powszechnie znany jako autor „kociaków”, czyli młodych roznegliżowanych kobiet dodających pikanterii drobnomieszczańskiemu profilowi tego tygodnika społeczno-kulturalnego. Jednak artystycznie czerpał z dorobku francuskiej fotografii humanistycznej, szczególnie inspirowały Plewińskiego kadry Henri Cartier-Bressona. Zasłynął z współpracy i dokumentacji zdjęciowej  historycznych przedstawień Teatru Starego w Krakowie....