Władysław Strzemiński

Na okopy, z cyklu: Tanie jak błoto

Udostępnij:
Datowanie: 1944
Technika: rysunek
Materiały: ołówek, karton
Rozmiar:wys. 29,5 cm, szer. 41,5 cm
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 11.1945
Numer inwentarzowy: MS/SN/RYS/59/7

Opis dzieła

„Tanie jak błoto" to cykl prac wykonanych ołówkiem na papierze, należący do grupy tzw. rysunków wojennych. Prace powstały podczas okupacji i były reakcją artysty na wydarzenia czasu wojny i Zagładę. Pierwsza tego rodzaju seria zatytułowana „Białoruś Zachodnia" została zrealizowana w Wilejce na Kresach Wschodnich, gdzie Władysław Strzemiński wraz z rodziną znaleźli się na początku wojny. Następnie w Łodzi, do której artysta z żoną – Katarzyną Kobro i córką, powrócili w maju 1940 roku, powstały kolejne cykle: „Deportacje" (1940), związane z przymusowym przesiedleniem Żydów do getta; „Wojna domom" (1941), ukazująca opustoszałe miasto i ogólną destrukcję otoczenia; „Twarze" (1942), na które składa się siedem zdekomponowanych anonimowych portretów; oraz ostatnia seria „Tanie jak błoto", nad którą artysta pracował w latach 1943-44.

Cykl składa się z rysunków ukazujących umieszczoną w centrum kompozycji i narysowaną nerwową niedomkniętą linią - konturem postać , a może raczej nie-postać . To nie człowiek, a ślad istnienia i tego, co już przeminęło. Same nogi rozpływające się i znikające bezwładnie w tle, które wnika w formę przez jej niedomknięty kształt. Mocno falująca linia jest ruchliwa, nie jest to jednak przejaw żywotności, a konwulsyjne drżenie bezkształtnej plamy i zapowiedź jej rozpadu. Narysowane na kartkach amorficzne kształty często są ze sobą niepowiązanie, co potęguje wrażenie defragmentacji i rozkładu. Andrzej Turowski pisząc o tym cyklu zauważył, że formy te „to znaki nieistnienia odciśnięte w błocie” (A. Turowski, „Nokturny Władysława Strzemińskiego", [w:] „Władysław Strzemiński. Czytelność obrazów", red. P. Polit, J. Suchan). Przypominają wdeptane w ziemię „lepkie plamy zbrodni”, które powrócą jako tytuł jednej z późniejszych prac Strzemińskiego, pochodzącej ze zrealizowanego w 1945 roku cyklu kolaży „Moim przyjaciołom Żydom". Artysta posłużył się w nim odciśniętymi przez kalkę rysunkami wojennymi, które połączył z fotografiami z getta, obozów zagłady i z ekshumacji. Strzemiński stosował tego rodzaju ”matryce” także w swoich wcześniejszych pracach. Rysunki wykonywał na kalce technicznej, a następnie odciskał je na miękkim papierze i obwodził ołówkiem. Powstające kompozycje były wynikiem różnych kombinacji i konfiguracji elementów pochodzących z tego swoistego „alfabetu”. W cyklu „Moim przyjaciołom Żydom" używał ich, by zestawić własne doświadczenia wojenne z fotograficznymi obrazami stanowiącymi funkcjonujący w przestrzeni społecznej dokument Zagłady. We wspomnianej pracy „Lepka plama zbrodni" wykorzystał jeden z rysunków z serii „Tanie jak błoto", łącząc go z fotografią ukazującą ciało w stanie rozkładu i ekspresyjną czerwoną plamą.

Wojenne cykle Strzemińskiego są wyjątkowo ascetyczne. Artyście udało się za pomocą najprostszych środków wyrazić nie tylko własne przeżycia i emocje płynące od wewnątrz, ale także dramatyczną sytuację i losy ludzkiej zbiorowości. Na serię „Tanie jak błoto" składa się znacznie więcej rysunków. Prezentowany tu wybór to zbiór wybrany przez Władysława Strzemińskiego i podarowany w 1945 roku Muzeum Sztuki w Łodzi.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis prosty

„Tanie jak błoto" to cykl prac wykonanych ołówkiem na papierze. Seria należy do grupy tzw. rysunków wojennych. Prace powstały podczas okupacji. Stanowią reakcję artysty na wydarzenia czasu wojny i Zagładę. Cykl składa się z rysunków ukazujących nieznane kształty. Znajdują się one w centrum kartki. Zostały narysowane linią. Jest ona skomplikowana i nierówna. Kształty są częściowo otwarte, jakby urwane. Przypominają człowieka, który zmienia się w plamę. Plama pozbawiona jest określonego kształtu. Rozpada się i rozpływa. To tak jak ludzie, którzy giną w czasie wojny. Ich ciała też się rozpadają.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Władysław Strzemiński narysował 15 rysunków. Najpierw 9, potem 6. To były dwa cykle. Nosiły tytuł „Tanie jak błoto I” oraz „Tanie jak błoto II”. Rysunki wykonane są czarnym ołówkiem na papierze. Przedstawiają niewyraźne kształty przypominające ludzi. Są to same sylwetki. Nie mają twarzy, ubrań, butów, nakryć głowy. Nie można rozpoznać kim są. Artysta namalował portrety ofiar wojny. Podkreślił w ten sposób ludzką tragedię.  Na wojnie ginie mnóstwo ludzi. Często nie wiadomo jak zginęli. Nie wiadomo, gdzie zginęli. Nie wiadomo jak się nazywali. Ich domy zostały zniszczone. Życie tych ludzi nie ma dla nikogo wartości. Jest „tanie jak błoto”. Błoto nic nie kosztuje, nie ma wartości.

Maciej Cholewiński, konsultacja ekspercka: Aleksandra Oszczęda.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Wystawy

Obok. Polska - Niemcy, tysiąc lat w historii i w sztuce
documenta 14 [2017-06-10-2017-09-17]

Władysław Strzemiński
Władysław Strzemiński

Władysław Strzemiński, artysta i teoretyk, był czołowym przedstawicielem awangardy międzywojennej w Polsce. Urodził się w zaborze rosyjskim, w Mińsku, w rodzinie polskiej. Studiował w elitarnej Wojskowej Szkole Inżynieryjnej im. cara Mikołaja w Petersburgu. Podczas pierwszej wojny światowej doznał poważnych obrażeń, w wyniku których stracił jedną rękę, nogę i widzenie w jednym oku. Od 1917 roku bliżej zainteresował się sztuką i wtedy – lub rok później – poznał też swoją przyszłą żonę, Katarzynę Kobro. Od 1918 aktywnie działał w środowisku konstruktywistów rosyjskich. Już wtedy uczestniczył w posiedzeniach Pododdziału...