Jan Bułhak

Plac Napoleona

Udostępnij:
Datowanie: 1916
Technika: fotografia czarno-biała, brom
Materiały: papier fotograficzny, karton
Rozmiar:wys. 11 cm, szer. 16,3 cm; z passe-partout: wys. 31,9 cm, szer. 24
Sposób nabycia:dar
Data nabycia: 15.09.2004
Numer inwentarzowy: MS/SN/F/2810/30

Opis dzieła

Teka „Wilno 15" zawiera zestaw pięćdziesięciu sześciu fotografii naklejonych na tektury. Prace ukazujące zabytki architektury Wilna zostały wykonane w latach 1917–1919. Jan Bułhak zajmował się dokumentowaniem architektury miasta od 1912 roku, tworząc na zlecenie magistratu miejskiego jego rozbudowane archiwum fotograficzne. Pomysłodawcą projektu był Ferdynand Ruszczyc – malarz i jeden z największych w Wilnie propagatorów idei odrodzenia narodowego, z którym Bułhak znał się i przyjaźnił od 1910 roku. Systematyczna i szczegółowa działalność dokumentacyjna inspirowana była podobnymi przedsięwzięciami, które miały miejsce w XIX wieku w innych miastach europejskich. Miała ona też swoją funkcje propagandową, wpisując się w bliską Bułhakowi wizję sztuki służącej kształtowaniu narodowej świadomości. Nieco później, w latach 30., fotograf stał się głównym propagatorem „fotografii ojczystej”, której celem było dokumentowanie polskich tradycji i zabytków oraz ukazywanie piękna rodzimego krajobrazu. Fotografie Wilna, mimo że powstały znacznie wcześniej, również spełniają te założenia ukazując miasto, w którym zachowały się zabytki historii wskazujące na jego związek z Polską sięgający czasów średniowiecznych. Bułhak fotografował ulicę po ulicy i budynek po budynku, czego świadectwem są kolejne, szczegółowo opisane i pogrupowane w tekach i albumach zdjęcia. Podobnie, jak w innych tego rodzaju zbiorach, także i w tece „Wilno 15" znalazły się fotografie o różnym charakterze, skupione na wybranych fragmentach miasta - zwłaszcza tych, które według aktora najsilniej wrosły w jego tkankę i historię. Są wśród nich szerokie panoramy ukazujące pejzaż ogólny Wilna, Śródmieście czy widok z ogrodu Wizytek; szersze plany, na których widać place i ulice wraz z usytuowaną przy nich architekturą takie jak plac Napoleona i widoki ulicy Dominikańskiej; konkretne zabytkowe obiekty, takie jak liczne kościoły czy Obserwatorium astronomiczne oraz zbliżenia na detale i zdobienia kamienic uchwycone w iście inwentaryzatorski sposób. Wszystkie te kadry cechuje precyzyjna kompozycja, ale nie surowość. Są one często impresyjne, fragmenty budynków raz nikną w cieniu, a innym razem świecą jasnością murów odbijających słońce, jak gdyby Bułhak chciał za pomocą fotografii uchwycić także coś niematerialnego - atmosferę miasta.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis prosty

Teka „Wilno 15", zawiera zestaw 56 fotografii. Każda z nich została naklejona na tekturę. Zdjęcia pochodzą z lat 1917 – 1919. Ukazują zabytki architektury Wilna. Jan Bułhak mieszkał i pracował tam od 1912 roku. Ostatnie fotografie miasta wykonał w 1920 roku. Na zdjęciach dominują budynki i ich detale.

Dorota Stolarska-Kultys

Opis dla osób ze spektrum autyzmu

Informacje o artyście:

Jan Bułhak robił fotografie. Fotografował architekturę wielu miast, zabytków, detali architektonicznych. Najbardziej lubił robić zdjęcia Wilna. Zabytki Wilna pokazywał w połączeniu z zielenią. Często fotografował cienie i odbicia w wodzie. Pokazywał budynki na tle nieba. Robił zdjęcia w lecie i w zimie.

Opis dzieła:

Zbiór 56 fotografii Jana Bułhaka „Teka Wilno nr XV“ pochodzi z lat 1917 – 1919

Artysta stosował specjalne techniki fotograficzne. Fotografia miała przypominać namalowany obraz. Taki efekt „malarskości“ w fotografii nazywa się piktoralizmem.

Małgorzata Wiktorko, konsultacja ekspercka: Aleksandra Oszczęda.

Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 
Jan Bułhak

Urodzony w Ostaszynie na Ziemii Nowogrodzkiej, zm. w Giżycku, studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, kształcił się w pracowni Hugo Erfurtha w Dreźnie. Kierował Zakładem Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Założyciel i prezes Fotoklubu Wileńskiego (1927), współzałożyciel Fotoklubu Polskiego (1929) i ZPAF (1947). Twórca fotografiki i fotografii ojczystej. Przez większość życia związany z Wilnem.