Kompozycje unistyczne Władysława Strzemińskiego - spojrzenie na warsztat artysty

Wyniki badań technologicznych.


Kompozycja unistyczna (4), 1924-27


XRF- fluorescencja rentgenowska i FTIR-spektroskopia w podczerwieni:

XRF :

 * zaprawa - (cienka, dość słabo przeklejona), Ca, Zn, Fe, Si, S, K, As    

 * warstwa malarska 1. - tło ugrowo zielone (na odwrocie może być zaprawa) Zn, Ti, Ba, Fe, S

* warstwa malarska 2 – jasno różowy kształt, Zn, Ti, Ba, Hg, Fe.

FTIR :

* zaprawa: - kreda, - biel cynkowa, - ochra - klej glutynowy

* warstwa malarska 1: tło ugrowo-zielone, - biel cynkowa, - kreda, - ochra, - klej glutynowy, - spoiwo olejne.

* warstwa malarska 2: jasno różowy kształt,  - biel cynkowa, - biel barytowa, - klej glutynowy - spoiwo olejne.


Interpretacja autorska badań XRF i FTIR:

* zaprawa: - kreda, - biel cynkowa, - ochra (śladowa), - klej glutynowy.

* warstwa malarska 1: tło ugrowo-zielone - biel cynkowa, - biel barytowa, - biel tytanowa, - kreda, - ochra, - klej glutynowy,  - spoiwo olejne.

* warstwa malarska 2: jasno różowy kształt - biel cynkowa, - biel barytowa, - biel tytanowa, - vermilion -ślady, -ochra, - klej glutynowy, - niewiele - spoiwo olejne.
Kompozycja unistyczna (5), 1924–27


XRF- fluorescencja rentgenowska i FTIR-spektroskopia w podczerwieni:

XRF

* zaprawa, Ca, Zn, Ti, Ba, Hg, Fe,

* przeklejenie - może być z zaprawą, trudne do rozdzielenia, Ca ,Zn, Ti, Fe, Mn, As,

* warstwa malarska 1- tło pomarańczowo ugrowe Ca, Zn, Ti, Ba, Hg, Fe,  

FTIR:

* zaprawa: - kreda,                                                           

* przeklejenie: - kreda, - substancja białkowa (niezidentyfikowana)

* warstwa malarska 1: - biel cynkowa, - biel barytowa, - klej glutynowy, - spoiwo olejne


Interpretacja autorska badań XRF i FTIR:

* zaprawa: - kreda, - biel cynkowa(domieszka), - ochra (śladowa), - nie stwierdzono spoiwa

* przeklejenie: - kreda, - bieli cynkowa (domieszka), - ochra (domieszka), - substancja białkowa

* warstwa malarska 1: - vermilion, - ochra, - biel cynkowa, - biel barytowa, - biel tytanowa (śladowa), - klej glutynowy, - spoiwo olejneKompozycja unistyczna (6), 1928


XRF- fluorescencja rentgenowska i FTIR-spektroskopia w podczerwieni:

XRF

* zaprawa - razem z ugrowym przeklejeniem, bardzo kruche łatwo odpadają, Ca, Zn, Fe, S, As

* warstwa malarska 1 - żółta, od spodu z zaprawą i ugrowym podmalowaniem Zn, Ba, Hg, Cd, S,  

FTIR:

* zaprawa: - kreda, - biel cynkowa, - ochra - klej glutynowy, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 1: - biel cynkowa, - biel barytowa, - kreda, - klej glutynowy, - spoiwo olejne


Interpretacja autorska badań XRF i FTIR:

* zaprawa: - kreda, - biel cynkowa, - ochra (śladowa), - klej glutynowy, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 1: - żółta kadmowa, - vermilion (domieszka), - biel cynkowa, - biel barytowa, - kreda, - klej glutynowy, - spoiwo olejne
Kompozycja unistyczna (7), 1929


XRF- fluorescencja rentgenowska i FTIR-spektroskopia w podczerwieni:

XRF

* warstwa malarska 1 – kształt żółtozielony, pod spodem warstwa malarska z tła Zn, Ca, Cr, Pb, Fe,

FTIR:

* warstwa malarska 1: - żółta chromowa, - ochra, - biel cynkowa, - biel ołowiowa, - kreda, - klej glutynowy, - spoiwo olejne


Interpretacja autorska badań XRF i FTIR:

* warstwa malarska 1: - żółta chromowa, - ochra, - biel cynkowa, - biel ołowiowa, - kreda, - klej glutynowy, - spoiwo olejne.
Kompozycja. unistyczna (8), 1931


XRF- fluorescencja rentgenowska i FTIR-spektroskopia w podczerwieni:

XRF

* zaprawa - słabo przeklejona, Ca, Zn, Fe, Mn, S, As,

* przeklejenie-trudno oddzielić od zaprawy, Ca, Si, Fe, Mn, K, S. As

* warstwa malarska 1 - róż, Ca ,Zn, Ti, Ba, Fe, Hg

* warstwa malarska 2 - ugrowy Ca, Zn, Ti, Ba, Fe, S

FTIR:

* zaprawa: - kreda

* przeklejenie: - kreda, - klej glutynowy, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 1: róż - vermilion - biel cynkowa, - biel tytanowa - biel barytowa, - ochra, - klej glutynowy, (sugerowany) - spoiwo olejne

* warstwa malarska 2: ugrowy - biel cynkowa, - biel tytanowa - biel barytowa, - ochra, - klej glutynowy, (sugerowany) - spoiwo olejne


Interpretacja autorska badań XRF i FTIR:

* zaprawa: - kreda

* przeklejenie: - kreda, - klej glutynowy, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 1: róż - vermilion - biel cynkowa, - biel tytanowa - biel barytowa, - ochra, - klej glutynowy, (sugerowany) - spoiwo olejne

* warstwa malarska 2: ugrowy - biel cynkowa, - biel tytanowa - biel barytowa, - ochra, - klej glutynowy, (sugerowany) - spoiwo olejne
Kompozycja unistyczna (9), 1931


XRF- fluorescencja rentgenowska i FTIR-spektroskopia w podczerwieni:

XRF

* zaprawa – bardzo słabo przekl., Ca, Zn, Fe, Mn, S, As

* przeklejenie - z warstwą zaprawy, bardzo cienka warstwa, Ca, Zn, Ti ,Fe, Mn, S, As, Si

* warstwa malarska 1 – jasno różowa, Ca, Zn, Ti, Ba, Pb, Fe, Hg

* warstwa malarska 2 – jasny oliwkowy (żółto-oliwkowy) Ca, Zn, Ti, Ba, Pb, Fe,

FTIR:

* zaprawa: - kreda

* przeklejenie: - kreda, - biel cynkowa, - ochra (związki żelazowe), - klej glutynowy, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 1: jasno różowa - biel cynkowa, - biel barytowa - biel ołowiowa - ochra, - klej glutynowy, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 2: jasno oliwkowa - biel cynkowa, - biel barytowa - biel ołowiowa - ochra, - klej glutynowy, - spoiwo olejne


Interpretacja autorska badań XRF i FTIR:

* zaprawa: - kreda, - ochra (śl.) - nie stwierdzono obecności spoiwa

* przeklejenie: - kreda, - biel cynkowa, - ochra(związki żelazowe), - klej glutynowy, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 1: jasno różowa - biel cynkowa, - biel tytanowa, - biel barytowa (ślady), - biel ołowiowa (ślady), - ochra, - vermilion (ślady), - klej glutynowy, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 2: jasno oliwkowa - biel cynkowa, - biel tytanowa, - biel barytowa (ślady) - biel ołowiowa (ślady) - ochra, - klej glutynowy, - spoiwo olejne
Kompozycja unistyczna (10), 1931


XRF- fluorescencja rentgenowska i FTIR-spektroskopia w podczerwieni:

XRF

* zaprawa - b. słabo przeklejona, Ca, Zn, Fe, Mn, As

* przeklejenie, Ca, Zn, Fe, Mn, As

* warstwa malarska 1 - ugrowe podmalowanie, Zn, Ti, Ba, Pb, Fe, Ca, *w.mal.2- żółty jasny/szary jasny Zn, Ti, Pb, Fe, Cd, Ca

* warstwa malarska 3 – szaro-beżowy jasny/ różowo-beżowy jasny (kolory wymieszane w impastach góra-dół) Zn, Ti, Ba, Pb, Ca, 

FTIR:

* zaprawa: - kreda, nie stwierdzono obecności spoiwa

* przeklejenie: - kreda, - klej glutynowy, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 1: ugrowe podmalowanie - biel cynkowa, - biel barytowa - biel ołowiowa - ochra, - substancja białkowa, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 2: żółty jasny/szary jasny - biel cynkowa, - biel ołowiowa, - substancja białkowa, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 3: szaro-beżowy jasny /różowo-beżowy jasny - biel cynkowa, - biel barytowa - biel ołowiowa - substancja białkowa, - spoiwo olejne


Interpretacja autorska badań XRF i FTIR:

* zaprawa: - kreda, nie stwierdzono obecności spoiwa

* przeklejenie: - kreda, - ochra (śladowe ilości), - klej glutynowy, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 1: ugrowe podmalowanie - biel cynkowa, - biel barytowa (ślady), - biel ołowiowa (ślady), - ochra, - substancja białkowa, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 2: żółty jasny/szary jasny - żółta kadmowa, - biel cynkowa, - biel ołowiowa, - biel tytanowa (ślady), - substancja białkowa, - spoiwo olejne

* warstwa malarska 3: szaro-beżowy jasny /różowo-beżowy jasny - biel cynkowa, - biel tytanowa, - biel barytowa (ślady), - biel ołowiowa (ślady), - substancja białkowa, - spoiwo olejne
Kompozycja unistyczna (11), 1931


XRF- fluorescencja rentgenowska i FTIR-spektroskopia w podczerwieni:

XRF

* zaprawa - na kromkach w grubej warstwie Ca, Zn, Fe, Mn, As

* przeklejenie - na kromkach gruba warstwa odpryskująca, Ca, Zn ,Fe, Mn, As, S, K, Cu

* warstwa malarska 1- róż jasny (odc. różowo-beżowy), Zn, Ti, Ba, Pb, Fe, S 

* warstwa malarska 2 – żółty jasny (odc. żółto-ugrowy) Zn, Ti, Ba, Pb, Fe, Ca,

* warstwa malarska 3 - szary jasny (odc. szaro-beżowy) ( róż z ugrem) Zn, Ba, Pb, Fe, Ca   

 FTIR:

* zaprawa - kreda

* przeklejenie - kreda, - klej glutynowy - spoiwo olejne

* warstwa malarska 1- róż jasny(odc. różowo-beżowy) - biel cynkowa, - biel barytowa, - biel ołowiowa - ochra - klej glutynowy - spoiwo olejne

* warstwa malarska 2 – żółta jasna (odc. żółto-ugrowy) - biel cynkowa, - biel ołowiowa (ślady) - ochra - klej glutynowy - spoiwo olejne

* warstwa malarska 3- szary jasny(odc. szaro-beżowy) - biel cynkowa, - biel barytowa, - biel ołowiowa - klej glutynowy - spoiwo olejne  


Interpretacja autorska badań XRF i FTIR:

* zaprawa - kreda, - ochra-śl.

* przeklejenie - kreda, - umbra, - biel cynkowa (ślady) - klej glutynowy - spoiwo olejne

* warstwa malarska 1- róż jasny(odc. różowo-beżowy) - biel cynkowa, - biel tytanowa, - biel barytowa, - biel ołowiowa (ślady) - ochra  - klej glutynowy - spoiwo olejne

* warstwa malarska 2 – żółta jasna(odc. żółto-ugrowy) - biel cynkowa, - biel tytanowa, - biel barytowa, - biel ołowiowa (ślady) - ochra - klej glutynowy - spoiwo olejne                                                                                                                                                                                                                   * warstwa malarska 3 - szary jasny (odc. szaro-beżowy) - biel cynkowa, - biel barytowa, - biel ołowiowa (ślady) - ochra - klej glutynowy - spoiwo olejne 
Kompozycja unistyczna (12), 1932


XRF- fluorescencja rentgenowska i FTIR-spektroskopia w podczerwieni:

XRF

* zaprawa: Ca, Fe, *przeklejenie: Ca ,Zn, Fe, Mn,   

* warstwa malarska - szaroniebieska z reliefu i tła Ca, Zn, Ti, Ba, S, 

 

FTIR:  

* zaprawa - chuda : - kreda - klej kostny (śladowy)

* przeklejenie : - kreda, - tlenek żelaza (śladowy), - klej glutynowy - żywica damarowa

* warstwa malarska 2 - relief: - biel cynkowa, - biel barytowa, - klej glutynowy, - spoiwo olejne  


Interpretacja autorska badań XRF i FTIR:

* zaprawa - chuda : - kreda - klej kostny (śladowy)

* przeklejenie : - kreda, - biel cynkowa(śladowa), - tlenek żelaza (śladowy), - klej kostny - żywica damarowa

* warstwa malarska 2 - relief : - biel cynkowa, - biel barytowa, - biel tytanowa, - klej glutynowy, - spoiwo olejne
Kompozycja unistyczna 13, 1934


XRF- fluorescencja rentgenowska i FTIR-spektroskopia w podczerwieni:

XRF

* zaprawa – bardziej sklejona, Ca, Zn, Fe, Mn, As,

* przeklejenie -z warstwą zaprawy, Ca, Zn, Fe, Mn, As,

* warstwa malarska 1 - relief, Zn, Ba, Pb, Cd, Fe, S

* warstwa malarska 2 -(prawd. podmalowanie znajdujące się pod w. żółtą) Zn, Ti, Ba, Pb, Fe, Ca


 FTIR:  

* zaprawa: - kreda,

* przeklejenie: - kreda, - pigment żelazowy(ochra) - klej glutynowy ,

* warstwa malarska 1: relief - biel cynkowa, - biel barytowa, - ochra - klej glutynowy, - spoiwo olejne,

* warstwa malarska 2: - biel cynkowa, - biel barytowa(śladowa), - ochra, - kreda, - klej glutynowy, - spoiwo olejne


Interpretacja autorska badań XRF i FTIR: 

* zaprawa: - kreda, - ochra (śladowa), - nie stwierdzono obecności spoiwa

* przeklejenie: - kreda, - pigment żelazowy(ochra) - śladowy - klej glutynowy ,

* warstwa malarska 1: relief - żółcień kadmowa, - biel cynkowa, - biel barytowa, - biel ołowiowa (śladowa), - ochra (śladowa) - klej glutynowy, - spoiwo olejne,

* warstwa malarska 2: - biel cynkowa, - biel barytowa(śladowa), - biel tytanowa, - biel ołowiowa (śladowa), - ochra, - kreda, - klej glutynowy, - spoiwo olejne


Kompozycja unistyczna (14), 1934


XRF- fluorescencja rentgenowska i FTIR-spektroskopia w podczerwieni:

XRF

* przeklejenie: Ca ,Fe, Mn, K,                                    

* warstwa malarska 1 - niebieska Ca, Zn, Ti, Ba, S, 

 

FTIR:  

* przeklejenie: - kreda, - żywica damarowa

* warstwa malarska 1- relief : - biel cynkowa - biel barytowa, - klej glutynowy,                                                          -spoiwo olejne, - niebieski pigment organiczny


Interpretacja autorska badań XRF i FTIR:

* przeklejenie: - kreda, - pigment żelazowy (śladowy), - żywica damarowa

* warstwa malarska 1- relief: - biel cynkowa - biel barytowa, - biel tytanowa, - klej glutynowy - spoiwo olejne, - niebieski pigment organiczny