"Magazyn Not.Fot": spotkanie z udziałem Łukasza Gorczycy i Anny Zagrodzkiej

Udostępnij:
tytuł: "Magazyn Not.Fot.": spotkanie z udziałem Łukasza Gorczycy i Anny Zagrodzkiej
autor: Łukasz Gorczyca, Anna Zagrodzka
rodzaj wydarzenia: Spotkanie
miejsce wydarzenia: ms2, sala audiowizualna
termin wydarzenia: 25.10.2017
czas emisji: 00:47:01
produkcja: Muzeum Sztuki w Łodzi
adnotacja: Magazyn „NOT.FOT.”

Opis

Magazyn „NOT.FOT.” to publikacja dedykowana wyjątkowemu dziełu z kolekcji Muzeum Tatrzańskiego – Notatnikowi fotograficznemu Władysława Hasiora. To niezwykłe archiwum wizualne składa się z 20 tysięcy przezroczy, wykonanych na przestrzeni niemal 30 lat i usystematyzowanych przez artystę w cyklach tematycznych. To unikalny w tej skali, wyrazisty dokument polskiej kultury wizualnej ostatniej ćwierci XX wieku, a jednocześnie pasjonujący, fotograficzny szkicownik sławnego artysty, który służył mu również za narzędzie do pracy popularyzatorskiej i edukacyjnej.

W spotkaniu w Muzeum Sztuki w Łodzi wzięli udział Łukasz Gorczyca – redaktor magazynu oraz Anna Zagrodzka – łódzka artystka, której praca zaprezentowana została w trzecim zeszycie „NOT.FOT.”. Jej projekt „Kolekcja” odnosi się do utworzonego w latach 70. zbioru diapozytywów ilustrujących wykłady z historii sztuki w PWSFTviT. Drugi projekt, „Zbiór Władysława Hasiora”, powstał specjalnie dla magazynu „NOT.FOT.”. Ponadto goście opowiedzieli o „Notatniku Fotograficznym” Hasiora i jego archiwum w Muzeum Tatrzańskim, a także o pracy nad magazynem „NOT.FOT.”. 

Łukasz Gorczyca - historyk sztuki, współtwórca (wraz z Michałem Kaczyńskim) magazynu artystycznego “Raster” (19952003), a następnie galerii o tej samej nazwie (od 2001). Aktywny jako krytyk sztuki i kurator (m.in. wystawy “Relaks” w Galerii Arsenał w Białymstoku, 2001; “De Ma Fenetre” w Ecole Natonale Superiere des Beaux Arts w Paryżu, 2004; "Urwany film", BWA Wrocław, 2012), współpracował z redakcją kultury TVP (2000-2002) oraz licznymi, krajowymi i międzynarodowymi magazynami artystycznymi. Jest autorem tekstów do katalogów wystaw sztuki najnowszej, opublikował również książki literackie (“Najlepsze polskie opowiadania”, 1999; “W połowie puste”, 2010 – wraz z Łukaszem Rondudą). Jest redaktorem i wydawcą książek o sztuce fotografii, architekturze i sztuce nowoczesnej (m.in. "D.O.M. Polski", 2010; "Warszawa nowoczesna", 2012).

Anna Zagrodzka (ur. 1991, Warszawa). Ukończyła z wyróżnieniem Fotografię na Wydziale Operatorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz Technologię Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauki o Żywieniu na Politechnice Łódzkiej. W swojej twórczości analizuje związki między nauką i sztuką, łączy fotografię z instalacjami wideo i sferą dźwiękową. Laureatka SHOW OFF (Miesiąc Fotografii w Krakowie) w 2015 r. Odbyła staże w Whitworth Art Gallery, Manchester Museum i w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.


  

Elementy powiązane - obiekty