Tomasz Ciecierski

Tomasz Ciecierski

1945

Zajmuje wyjątkową pozycję w polskiej sztuce współczesnej. Od momentu ukończenia warszawskiej ASP w 1971 roku, nieustannie i niezmiennie zajmuje się malarstwem balansującym na granicy między przedstawieniem i figuracją a abstrakcją. Praktykuje swoistą filozofię malarstwa – w tej praktyce malarskie doświadczenie ulega stałemu rozwojowi.

Maria Morzuch

Tomasz Ciecierski
Tomasz Ciecierski, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła