Wincenty Smokowski

Wincenty Smokowski

1797 - 1876
Smokowski Wincenty (1797, Wilno – 19 lutego 1876). Malarz, drzeworytnik, biograf, lekarz. Rzemiosła uczył się w pracowniach Rustena i Saundersa, rytownika w Wilnie, a następnie w Akademii w Petersburgu. Studia ukończył z licznymi nagrodami m.in. za wielki obraz „Śmierć Epaminondasa”. Przekonawszy się, że nie da się wyżyć ze sztuki zapisał się na wydział lekarski Uniwersytetu w Wilnie, który ukończył z tytułem lekarza w 1835. Przez pewien czas był nauczycielem rysunków i malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Po przyjeździe do Warszawy rozpoczął praktykę lekarską pracując jako lekarz miejski. Jednocześnie zajmował się drzeworytem. Doskonaląc warsztat dwukrotnie udał się na naukę do Paryża, gdzie pracował w warsztatach ksylograficznych. Po kilkunastoletnim pobycie wyjechał z Warszawy i osiedlił się we wsi Krykiany w powiecie święciańskim, w posiadłości brata swojej żony. Tam całkowicie poświęcił się sztuce. Spod pióra Smokowskiego wyszły życiorysy Orłowskiego, Rustena i Wańkowicza. Autor ilustracji drzeworytniczych do m.in. „Witoldoruady” J.J. Kraszewskiego. m.cholewiński
Dzieła