Jan Brzozowski

Jan Brzozowski

1851 - 1900
Właściciel zakładu fotograficznego w Wilnie.
Dzieła