Jan Dobkowski

Jan Dobkowski

1942

Jan Dobkowski
Jan Dobkowski, fot. Marcin Stępnień, archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła