Mariusz Libel) Grupa Twożywo (Krzysztof Sidorek

Mariusz Libel) Grupa Twożywo (Krzysztof Sidorek

1998 - 2011

Grupa artystyczna, w skład której wchodzili Krzysztof Sidorek (ur. 1976) i Mariusz Libel (ur. 1978). Wypowiadała się w poprzez murale, billboardy, plakaty, naklejki, projekty internetowe, czyli w przestrzeni publicznej, rzeczywistej i wirtualnej. ich pierwsze prace to produkcja tzw. wlepek, plakatów, szablonów oraz akcji, które odnosiły się do problemów komunikacji społecznej. Później zaczęli wypowiadać się na billboardach i w muralach, wykorzystując proste formy, uzupełniane tekstem. W słownych komentarzach wykorzystywali kolor i układ słów, aby wydobyć ich dodatkowe znaczenia. Podejmowali tematy współczesne, zwłaszcza te, które dotyczą młodego pokolenia. stworzyli postać współczesnego bohatera – Kapitana Europy (2003). W 2006 grupa otrzymała Paszport „Polityki".

Karolina Jabłońska (Cytat za: Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, red. Anna Saciuk-Gąsowska, współpraca Grzegorz Musiał, Muzeum Sztuki, Łódź 2013, s. 148).

 

Mariusz Libel) Grupa Twożywo (Krzysztof Sidorek
Mariusz Libel, fot. Maciej Cholewiński, archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi