Derek Boshier

Derek Boshier

1937

Urodził się w Portsmouth, Wielka Brytania. Ukończył Yeovil School of Art w Somerset (1953-57) i Royal College of Art w Londynie (1959-62). Wielokrotnie uczestniczył w wymianach artystycznych i programach stypendialnych. Wykładał m.in. w Royal College of Art w Londynie (1973-79) i na University of Victoria w Vancouver Island (1975). Uważany jest za czołowego twórcę pop-artu brytyjskiego. Jego prace z początku lat 60. cechował duży format, motywy wiążące przedstawienie z ikonosferą komercjalnych opakowań i komiksu oraz satyryczne komentowanie współczesnego życia społeczno-politycznego. W liście z 1978 do Ryszarda Stanisławskiego, dyrektora MSŁ, Boshier pisał m.in. o obrazie The most handsome hero of the cosmos and Mr Shepherd: "[...] Określenie "najbardziej przystojny" zostało wzięte z rosyjskich opisów Jurija Gagarina, a Mr Shepherd [Shepard, przyp. red.] to pierwszy astronauta amerykański. Obraz odnosi się do [...] amerykańsko-rosyjskiego wyścigu w kosmosie. [...] Znajdują się tu też dwaj czołowi protagoniści: Kennedy i Chruszczow, każdy zwrócony w inną stronę". Od lat 70. w pracach Boshiera pojawiły się poszukiwania zbliżone do konceptualizmu. W 1980 przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych (Huston, potem Los Angeles) i zaczął tworzyć obrazy figuratywne - bardzo ekspresyjne, utrzymane w estetyce naiwnego rysunku, pozostające często metaforyczną aluzją do otaczającego świata. W latach 90. artysta powrócił do satyry i przedmiotowości obecnej w pracach pop-artowych. Oprócz malarstwa zajmował się grafiką, rysunkiem, instalacjami, projektowaniem graficznym, książką artystyczną oraz filmem.

Paulina Kurc-Maj_x000D_ (Cytat za: Swingujący Londyn. Kolekcja Grabowskiego, płyta DVD do _x000D_ katalogu wystawy, red. Anna Saciuk-Gąsowska, Paulina Kurc, Muzeum Sztuki_x000D_ w Łodzi, Łódź 2007, 92-93).


Derek Boshier
Derek Boshier, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła