Krzysztof M. Bednarski

Krzysztof M. Bednarski

1953

Ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych, gdzie zasłynął pracą przedstawiającą dłoń ułożoną w znak wiktorii, której odcięto palce. W latach 80. ten skromny gest zwycięstwa był zakazany, jako używany przez opozycję wyraz sprzeciwu wobec stanu wojennego. Polityczny charakter miała również seria dzieł, w których monumentalny portret Karola Marksa wykonano z pudełek po zapałkach – co określało reżim jako bricolage, rozdęty w formie stan przejściowy. W biografii artysty istotne były również związki ze światem teatru i filmu, najpierw z Jerzym Grotowskim i teatrem laboratorium (1976–81), a następnie z Krzysztofem Kieślowskim.

Maria Morzuch (Cytat za: Abecadło, red. Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2010,  s.nlb.[33]).


Krzysztof M. Bednarski
Krzysztof M. Bednarski, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła