Kubasiewicz

Kubasiewicz

Artysta interdyscyplinarny w zakresie projektowania komunikacji wizualnej, książki artystycznej, fotografii, malarstwa i rysunku, pedagog. W latach 1968-74 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). Był uczniem profesorów Mariana Jaeschke, Tomasza Jaśkiewicza, Stanisława Fijałkowskiego, Krystyna Zielińskiego, Stefana Krygiera i Bogusława Balickiego. W 1973 roku, będąc na ostatnim roku studiów, rozpoczął pracę w macierzystej uczelni jako asystent w Katedrze Grafiki Projektowej w pracowni Projektowania Typografii prof. Krzysztofa Lenka. Następnie w stopniu adiunkta prowadził pracownię Projektowania Typografii (1982-1987). Jest autorem programu projektowania graficznego w University of Hartford, Connecticut, gdzie w latach 1987–1995 pracował jako wykładowca. Od 1996 roku jest profesorem i koordynatorem studiów magisterskich w Massachusetts College of Art and Design w Bostonie, gdzie jako jeden z kluczowych autorów odpowiadał za stworzenie innowacyjnego programu studiów projektowania graficznego z naciskiem na architekturę i wizualizację informacji oraz projektowanie interfejsów użytkownika. Założyciel i dyrektor (w latach 2000–2016) Instytutu Mediów Dynamicznych, który skupia się na badaniu i projektowaniu komunikacji wizualnej w kontekście technologii nowych mediów.

W centrum jego zainteresowań artystycznych znajduje się czas i przestrzeń, bada ich wzajemne relacje, pyta o naturę percepcji i tworzący się wokół niej język. Od 2000 roku wszystkie jego wystawy indywidualne są zatytułowane metaGeometria, choć definicja tego terminu ewoluuje, jego źródła leżą w wizualnym badaniu przestrzennego i czasowego porządku poprzez kontemplację zależności między formami. W praktyce oznacza to intuicyjny proces syntetyzowania dynamicznych elementów w spójną całość.

Jego prace były wystawiane w Ameryce, Europie i Azji, jest autorem licznych publikacji.

 

Dorota Stolarska-Kultys