Paweł Kowalewski

Paweł Kowalewski

12.09.1958

Paweł Kowalewski to członek i założyciel formacji artystycznej Gruppa zawiązanej w końcu 1982. Uczestniczył we wszystkich kolejnych wystawach i akcjach Gruppy. Znakiem rozpoznawczym malarskiej twórczości autora jest figuratywny charakter, o dużym ładunku ekspresji w formie i kolorze. Jego twórczość często zawiera odniesienia literackie, historyczne i społeczne. Kowalewski od 1985 roku jest wykładowcą na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie ze stopniem Profesora ASP. Jego dzieła znajdują się w muzeach polskich oraz wielu krajowych i zagranicznych kolekcjach prywatnych. Jego prace zakupiono m.in. do kolekcji: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Jerke, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, kolekcji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także Fundacji Sztuki Polskiej ING, Fundacji Rodziny Staraków, Fundacji Benettona, Fundacji Egit.

 

Dzieła