Jan Ságl

Jan Ságl

Ságl nawiązał kontakty ze światem sztuki, gdy jako niezależny fotograf pracował dla magazynów artystycznych „Výtvarná práce” i „Výtvarné umění”. Zamówiono u niego wówczas dokumentację prac wielu artystów, w tym twórczości Václava Boštíka, który wywarł duży wpływ na rozwój artystyczny Ságla jako fotografa. Po inwazji sił Układu Warszawskiego na Czechosłowację w 1968 roku Ságl wraz z żoną, Zorką Ságlovą, przeprowadził się na wieś. W ramach projektu zakładającego rejestrację dawnych sposobów życia i uprawy roli, o których pamięć zdołano tam jeszcze zachować, Ságl wyruszył w 1974 roku w podróż po Czechach, Morawach, Słowacji i południu Polski. Artysta jest do dziś wysoko ceniony za wykonane wówczas liryczne fotografie pejzażowe.

Dzieła