Zanis Waldheims

Zanis Waldheims

1909 - 1993

Zanis Waldheims urodził się w Jaunpils w Łotwie. Był autorem dzieł abstrakcji geometrycznej i op-artu. Na skutek II wojny światowej wyemigrował do Kanady. Pracował zawodowo jako prawnik i tworzył w izolacji od świata sztuki. Był autorem ponad sześciuset abstrakcyjnych rysunków wykonanych na przestrzeni czterdziestu lat. Dzieła te służyły jako narzędzie do zrozumienia podstawowych zasad funkcjonowania świata za pomocą systemu kolorów i kształtów. Jego twórczość i teksty były inspirowane koncepcjami filozofa Maine de Birana i fenomenologią Edmunda Husserla, a także innych autorów. Pierwsza wystawa jego prac odbyła się w 1976 roku w Bibliotece publicznej w Montrealu. W 1985 roku w wieku 79 lat rozpoczął pracę na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Quebecu. Prace Waldheimsa znajdują się w kolekcji Łotewskiego Narodowego Muzeum Sztuki w Rydze. 

 

Dzieła