Daniel Rycharski

Daniel Rycharski

1986

Artysta wizualny i animator działań społecznych. Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie i doktor tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie.

Związany z Kurówkiem oraz regionem sierpeckim, gdzie pracuje, prowadzi działania i tworzy dzieła w przestrzeni publicznej. Jego sztuka oscyluje wokół tematów tożsamości i przynależności. Działania i instalacje Rycharskiego odwołują się do osobistych doświadczeń, oraz pozornie wykluczających się wątków tożsamościowych: osoby dumnej ze swojej nieheteronormatywnej orientacji, a także wiejskiego pochodzenia i wiary katolickiej.

Wybrane wystawy indywidualne: „Kropla drąży kamień”, Villa Arson, Nicea, 2019; „Strachy”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 2019. Jego prace znajdują się w kolekcjach: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa; regionalna kolekcja Zachęty Sztuk Pięknych w Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi.

Dzieła