Krystyn Zieliński

Krystyn Zieliński

1929 - 2007

Krystyn Zieliński
Krystyn Zieliński, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła