Andrzej Strumiłło

Andrzej Strumiłło

1927 - 2020


Andrzej Strumiłło
Andrzej Strumiłło, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła