Zbigniew Gostomski

Zbigniew Gostomski

1932 - 2017

Malarz, rysownik, autor instalacji. W latach 1953-59 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom zrobił w pracowni Michała Byliny. W 1962 uzyskał specjalizację w pracowni gobelinu artystycznego u Mieczysława Szymańskiego. Od 1960 roku był pracownikiem dydaktycznym macierzystej uczelni, a w 1988 otrzymał tytuł profesora. Był współzałożycielem Galerii Foksal powstałej w 1966 roku w Warszawie i uczestnikiem pierwszej zorganizowanej w niej wystawy. Brał udział w pierwszym happeningu Tadeusza Kantora Cricotage (1965 r.), co zapoczątkowało ich bliską współpracę. Od wczesnych lat 70. był aktorem prowadzonego przez Kantora Teatru Cricot 2.

Twórczość Gostomskiego należy do kanonu polskiej awangardy lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Jego działalność koncentrowała się na problematyce angażującej sztukę w analizę systemów rządzących postrzeganiem form wizualnych.  W swoich realizacjach odwoływał się do systemów matematycznych i kryteriów geometrycznych, nieskończoności czasu i przestrzeni. Punktem odniesienia było dla niego malarstwo, chociaż niektóre prace odbiegały od tradycyjnego pojmowania tego medium. Interesowało go zagadnienie kompozycji, budowy i struktury dzieła. W swoich realizacjach poruszał zagadnienie iluzji i przestrzeni w obiektach trójwymiarowych. Początkowo działo się to w obrębie płótna by z czasem przyjąć formę kompozycji trójwymiarowych czy instalacji w przestrzeni.

Działalność Gostomskiego miała istotny wkład w proces, który doprowadził do konceptualnego przełomu w polskiej sztuce na przełomie lat 60. i 70. Jego praca Zaczyna się we Wrocławiu została uznana przez krytyków za jedną z najważniejszych polskich wypowiedzi w sztuce konceptualnej. Realizacja, którą artysta zaproponował podczas Sympozjum Wrocław '70 była w założeniu nieskończona i prawdopodobnie niemożliwa do zrealizowania, co jednak miało drugorzędne znaczenie. Najważniejszy był tu sam koncept, w którym artysta wyśmiewał ideę tworzenia dzieł w przestrzeni publicznej, realizowanych w ramach oficjalnych imprez o charakterze propagandowym.  

 

Dorota Stolarska-Kultys

  

 

Zbigniew Gostomski
Zbigniew Gostomski, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła