Tomasz Sikorski

Tomasz Sikorski

1953

Artysta intermedialny, absolwent ASP w Warszawie (1979), prowadził m.in. Galerię Mospan (1976–1978), Pracownię Dziekanka, interdyscyplinarny ośrodek artystyczno-edukacyjny ASP i Akademii Muzycznej w Warszawie (1979–1987), a także pracownię Intermediów na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego (1992–2003).

W latach 80. wykładał gościnnie w uczelniach artystycznych w USA. Od roku 2003 jest profesorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadzi m.in. pracownię Działań Multimedialnych. W latach 2011–2012 prowadził pracownię rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Tak w Galerii Mospan, jak i potem w Dziekance organizował koncerty i działania audiowizualne. Wśród nich koncerty Krzysztofa Knittla, Andrzeja Mitana czy też Radia Warszawa.

Tomasz Sikorski
Tomasz Sikorski. Fot. z archiwum artysty
Dzieła