Şükran Moral

Şükran Moral

1962

Studiowała na wydziałach sztuk pięknych Ankara Üniversitesi i Accademia di Belle Arti di Roma. Mieszka w Stambule i Rzymie. W swoich pracach wideo, instalacjach, fotografiach i performansach podejmuje kwestie społecznych tabu, koncentrując się głównie na opresji kobiet, mniejszości seksualnych, etnicznych i różnych formach inności konstruowanych jako zagrożenie dla wspólnoty narodowej i religijnej w Turcji. Jednocześnie jej twórczość eksploruje mechanizmy konsolidowania się opresyjnych, normatywnych i faszyzujących większości, a także przemocy wobec mniejszości w kontekście globalnym. Jej performanse rozgrywają się często w pozagaleryjnych przestrzeniach społecznych i doprowadzają do bezpośrednich konfrontacji z nieuprzedzonymi odbiorcami.

Dzieła