Krystyna Gorazdowska

Krystyna Gorazdowska

1912 - 1998

Urodziła się i zmarła w Warszawie. Z domu Chróścicka, w latach 1937-47 Neumanowa. Wystawiała od 1935. Jak artystka i społecznik do 1944 związana z Warszawą. W latach 1945-1952 mieszkała we Wrocławiu, gdzie m.in. zajmowała się fotograficznym dokumentowaniem zniszczeń wojennych oraz odradzającego się życia - robiła zdjęcia na dużych kliszach 10 x 15 cm, twardych i miękkich, a także na błonach wąskich, małoobrazkowych negatywy tych prac znajdują się w Muzeum Architektury i w Muzeum Historycznym we Wrocławiu. Członek - założyciel Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego, którego statut - wzorowany na lwowskim - zaakceptowano na zebraniu konstytucyjnym 21 marca 1947 w prywatnym mieszkaniu artystki. W 1952 zamieszkała w Zakopanem i do 1974 roku prowadziła w tamtejszym Muzeum Tatrzańskim pracownię fotograficzną, w której zgromadziła bogatą dokumentację fotograficzną Tatr i Podhala, materiały o charakterze krajobrazowym i etnograficznym jest m.in. autorką fotograficznej inwentaryzacji budownictwa ludowego Pienin z uwzględnieniem terenu, na którym powstał zalew czorsztyński. Prace artystki publikowane były w albumach i książkach m.in. „Pod wierchami Tatr”, „Tatry”, „Tatry w śniegu”, „Na szczytach Tatr”, „Z biegiem Dunajca”, „Górale, górale, góralska muzyka”, „Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala”, „Sygnały z gór”, „Encyklopedia Tatrzańska”, a także w wydawnictwach muzeów na Podhalu i Orawie. Autorka albumu „Dolina Pięciu Stawów Polskich (Warszawa 1974). Przez wiele lat działała w licznych organizacjach fotograficznych. W 1952 przyczyniła się do powstania Towarzystwa Fotograficznego w Zakopanem. Członek Polskiego Związku Artystów Fotografików, Związku Polskich Artystów Fotografików (od 1988). Od 1982 członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fotograficznego we Wrocławiu.W 1957 Międzynarodowa Federacja Artystów Fotografików (FIAP) nadała Gorazdowskiej tytuł Międzynarodowego Artysty Fotografika. Uczestniczka licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 1938-1987 zorganizowała dziesięć wystaw indywidualnych m.in. Wystawa fotografii artystycznej, Wrocław (1958), Tatry przez obiektyw, Zakopane (1957), Tematy tatrzańskie, Zakopane (1958), Tatry i Podhale, Kraków (1966), Górale, górale, Bukowina Tatrzańska (1967). W 2008 prace artystki pokazano na wystawie Dokumentalistki – polskie fotografki XX wieku w warszawskiej Zachęcie. Prace w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Maciej Cholewiński

Dzieła