Martin Ebner

Martin Ebner

1965

Urodził się w Wiedniu, mieszka i pracuje w Berlinie. Jest jednym z twórców i redaktorów poświęconego sztuce czasopisma „STARSHIP”, obecnego na rynku od 1998 roku. Jego działalność artystyczna skupia się przede wszystkim na filmie. Artysta jest również twórcą obiektów, instalacji i obrazów, ale to właśnie film stanowi dziedzinę, w której wypowiada się najchętniej. Filmy, zwykle dość krótkie, przedstawiają fragmenty rzeczywistości, akcji mniej lub bardziej powtarzalnych, które widz może kontynuować, nadawać im indywidualny ton, a także tworzyć na ich podstawie nowe historie, jak dzieje się to z filmem podarowanym do kolekcji Muzeum Sztuki: to, co widzimy na ekranie, jest początkiem / środkiem / końcem dramatu / komedii / dokumentu, który można zbudować wokół. 

www.martinebner.org


 

 

Dzieła