Tadeusz Kantor

Tadeusz Kantor

1915 - 1990

Był malarzem, rzeźbiarzem, performerem, reżyserem, scenarzystą, aktorem. Swoje działania na polu sztuki i teatru opatrywał szerokim i wyczerpującym komentarzem. Wprowadzał w Polsce malarstwo informel, happening czy asamblaż. Na świecie zasłynął jako niezwykle oryginalny twórca teatralny. W 1955 roku w Krakowie założył grupę teatralną Cricot 2, nazwą przywołując przedwojenny awangardowy teatr Cricot, stworzony przez członków Grupy Krakowskiej.

Katarzyna Słoboda

Tadeusz Kantor
Tadeusz Kantor, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła