Oskar Dawicki

Oskar Dawicki

1971

Oskar Dawicki
Oskar Dawicki, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła