Krzysztof Gierałtowski

Krzysztof Gierałtowski


Krzysztof Gierałtowski
Krzysztof Gierałtowski, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła