Piotr Weychert

Piotr Weychert

1959
W latach 1978-84 studiował na Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi, studiów nie ukończył.
Dzieła