Ali Kazma

Ali Kazma

1971

Ali Kazma ukończył The New School w Nowym Jorku, od 2000 roku mieszka i tworzy w Stambule.

Ali Kazma tworzy filmy, których głównym tematem jest ludzkie ciało. Patrzy na nie przez nawarstwione filtry społecznej produkcji i biologicznej reprodukcji życia oraz procesów metabolicznych. Pracuje zwykle w większych cyklach poświęconych wybranemu aspektowi funkcjonowania ciał. W swoim najobszerniejszym cyklu osiemnastu krótkich filmów p.t. Obstrukcje (Obstructions) realizowanym od 2005 roku, artysta analizuje różne rodzaje pracy, zawody, technologie, narzędzia i scenografie używane we współczesnej globalnej produkcji. Przygląda się zarówno rzemieślniczej precyzji stambulskiego zegarmistrza, fizycznemu wysiłkowi rzeźnika, jak i powtarzalności ćwiczeń tancerzy uchwyconych podczas prób, rejestruje choreografię pracujących, zmechanizowanych ciał w fabryce jeansów, dokumentuje technologiczne zaplecze chirurgicznej operacji i poszczególne etapy i kulisy przygotowania pokazu mody.

Wspólnym mianownikiem każdej pracy w ujęciu Ali Kazmy - niezależnie czy jest ona twórcza, intelektualna, skomplikowana czy manualna, prosta; niezależnie czy jej efekt jest symboliczny, spektakularny czy niewidoczny – jest jej społeczny i ucieleśniony charakter. Każdy zarejestrowany przez artystę gest jest częścią większego procesu i sieci współzależności, każda czynność wiąże się z wydatkowaniem energii, zużywaniem ciał, zasobów, a reparacja z rozpadem, każdy produkt, usługa i spektakl ma konkretne, materialne zaplecze.

Kolejny duży cykl artysty to Opór (Resistance). Składa się z krótkich filmów, których przedmiotem jest kontrolowanie i modelowanie ciała przez różnorodne narzędzia naukowe, normy kulturowe i społeczne. Ciało jawi się tu jako ambiwalentne miejsce zarówno oporu, performance i sprawczości jak i reprodukcji władzy. Scenerią filmów jest m.in. paryskie studio filmowe, więzienie w Sakarya, szkoła i sala operacyjna w Stambule, berlińskie laboratorium robotyczne, laboratorium medyczne w Lozannie, londyńskie studio tatuażu, scena teatralna w Nowym Jorku. 

Ali Kazma jest laureatem nagrody Promocji Sztuki UNESCO 2001, a za serię Obstrukcje otrzymał w 2010 r. nagrodę Nam June Paik`a. Jego prace są obecne w licznych kolekcjach, m.in. CNAP (Paryż), Istanbul Modern, MEP (Paryż), MONA (Tasmania), Tate Modern (Londyn), TBA21 (Wiedeń), Foundation Louis Vuitton Collection (Paryż) i VKV Foundation Collection (Stambuł). Jego prace były pokazywane międzynardowo m.in. na Biennale w Stambule (2001, 2007, 2011), w Tokyo Opera City (2001), Platform Garanti Istanbul (2004), Istanbul Modern (2004), na 9. Biennale w Hawanie (2006), w San Fransisco Art Institute (2006), na Biennale w Lionie (2007), w Jeu de Paume w Paryżu (wystawa solo, 2017/18). Kazma reprezentował też Turcję na 55. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji w 2013 roku.


Joanna Sokołowska