Jerzy Treliński

Jerzy Treliński

1940


Jerzy Treliński
Jerzy Treliński, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła