Konstanty Łobojko

Konstanty Łobojko

1834 - 1904
Konstanty Łobojko ps. Konstanty Królikowski (1834-1904) - aktor, dyrektor zespołów objazdowych, fotograf.