Józef Robakowski

Józef Robakowski

20.02.1939

Józef Robakowski  – mieszka i pracuje w Łodzi. Artysta, historyk sztuki, autor filmów, zapisów wideo, cykli fotograficznych, rysunków, instalacji, obiektów, projektów konceptualnych. Teoretyk i nauczyciel akademicki. Studiował historię sztuki i muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W latach 60. był współzałożycielem kilku grup artystycznych: Oko (1960), ZERO-61 (1961-1969) i Krąg (1965-1967). Inicjator i współzałożyciel Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977) oraz Telewizyjnej Grupy Twórczej Stacja Ł (1991-1992). Od 1978 prowadzi Galerię Wymiany, miejsce spotkań alternatywy artystycznej i galerię-archiwum dysponującą imponującą kolekcją sztuki. Inicjator wielu wydarzeń artystycznych. Indywidualne prezentacje artysty miały miejsce m.in. w: Muzeum Sztuki w Łodzi (2007) oraz Ludlow 38 w Nowym Jorku (2011). Jego prace znajdują się w wielu publicznych i prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą.

 

Studia ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, następnie kontynuował studia na Wydziale Operatorskim w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, którą ukończył w 1970 i w której został wykładowcą (usunięty w stanie wojennym, powrócił na uczelnię w 1995). Podczas studiów był współzałożycielem kilku grup artystycznych: Oko, STKF Pętla, Zero-61. Autor fotografii, filmów, wideo, instalacji, obiektów, akcji artystycznych, animator życia artystycznego. W latach 70. współorganizował warsztat Formy Filmowej – ugrupowanie, którego członkowie (m.in. Wojciech Bruszewski, Paweł Kwiek, Antoni Mikołajczyk, Zbigniew Rybczyński, Ryszard. Waśko) zainteresowani byli analizą języka fotografii i filmu, eliminując wszelką anegdotę i fabułę. Pierwsze filmy wideo zrealizował w 1974 roku, odrzucając narrację na rzecz analizy medium. dąży do jak największej obiektywności w swoich pracach, czego wyrazem były filmy asemblingowe, w których artysta ograniczał swój udział do roli inicjatora i koordynatora, zaś film realizowała osoba przez niego zaproszona. istotną rolę w jego twórczości odegrały Zapisy biologiczno-mechaniczne, w których Robakowski analizował zależność między narzędziem – kamerą a artystą – operatorem (Idę, Ćwiczenie na dwie ręce). wiele filmów poświęcił także wzajemnym relacjom dźwięku i obrazu (Test II, Prostokąt dynamiczny). od 1978 roku prowadzi Galerię Wymiany.

Karolina Jabłońska (Cytat za: Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, red. Anna Saciuk-Gąsowska, współpraca Grzegorz Musiał, Muzeum Sztuki, Łódź 2013, s. 132).

Józef Robakowski
Józef Robakowski, fot. archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi
Dzieła