Stuart Brisley

1933

Stuart Brisley, uważany za inicjatora brytyjskiej sztuki performansu, od kilkudziesięciu lat przyciąga uwagę międzynarodowej publiczności jako autor ekspresyjnych akcji, instalacji, interwencji publicznych, filmów, prac wideo, fotografii i prac malarskich. Uprawia sztukę zaangażowaną politycznie, posługując się prostymi materiałami i pracując w kontekstach społecznych uważanych za marginalne. W swojej twórczości konfrontuje działanie twórcze z warunkami rozwiniętego kapitalizmu. Stawia w niej pytanie o granice człowieczeństwa, sytuując ciało ludzkie w okolicznościach ekstremalnych, w sensie zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. Eksponuje konflikt między podmiotową autonomią i przemocą instrumentalnej władzy – biurokratycznej i państwowej.

Brisley zyskał międzynarodowy rozgłos w latach 60. Pod wpływem kontrkultury uznał wówczas performans za formę wypowiedzi umożliwiającą ustanowienie nowego rodzaju relacji między artystą i publicznością. W swoich akcjach zmierza do inicjowania dialogu z publicznością poza usankcjonowanymi konwencjami zachowania. W swoich obrazach i instalacjach badał retorykę przedstawień władzy w mediach.