Stuart Brisley

Stuart Brisley

1933

Stuart Brisley, uważany za inicjatora brytyjskiej sztuki performansu, od kilkudziesięciu lat przyciąga uwagę międzynarodowej publiczności jako autor ekspresyjnych akcji, instalacji, interwencji publicznych, filmów, prac wideo, fotografii i prac malarskich. Uprawia sztukę zaangażowaną politycznie, posługując się prostymi materiałami i pracując w kontekstach społecznych uważanych za marginalne. W swojej twórczości konfrontuje działanie twórcze z warunkami rozwiniętego kapitalizmu. Stawia w niej pytanie o granice człowieczeństwa, sytuując ciało ludzkie w okolicznościach ekstremalnych, w sensie zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. Eksponuje konflikt między podmiotową autonomią i przemocą instrumentalnej władzy – biurokratycznej i państwowej.

Brisley zyskał międzynarodowy rozgłos w latach 60. Pod wpływem kontrkultury uznał wówczas performans za formę wypowiedzi umożliwiającą ustanowienie nowego rodzaju relacji między artystą i publicznością. W swoich akcjach zmierza do inicjowania dialogu z publicznością poza usankcjonowanymi konwencjami zachowania. W swoich obrazach i instalacjach badał retorykę przedstawień władzy w mediach.

Dzieła