Konstrukcja w procesie

Wszystkie dzieła w tej kolekcji
Przeglądaj
Opis


Autorem idei wystawy Konstrukcja w procesie był Ryszard Waśko, a zrealizował ją dzięki współpracy studentów i absolwentów PWSFTviT w Łodzi. Ekspozycja została pomyślana jako prezentacja prac artystów zajmujących się postkonstruktywizmem i minimalizmem. Powstał Komitet Organizacyjny wystawy, który przekonał władze miasta do zapewnienia hotelu przyjeżdżającym, zorganizował posiłki, znalazł pomieszczenie do prezentacji prac. Patronat nad przedsięwzięciem przejął NSZZ „Solidarność”.

Zakłady MPK zgodziły się na wykorzystanie do celów wystawy hali fabrycznej (ul. PKWN / Dowborczyków 37). Stowarzyszenie Twórców Kultury użyczyło formalnego zaplecza niezinstytucjonalizowanej grupie. Inicjatywie sprzyjały także m.in. Muzeum Sztuki i Zespół Filmowy Aneks.

Zaproszeni artyści wykonywali prace często inspirując się tym, co zastali w Łodzi, dostosowując się do możliwości materiałowych i finansowych. Surowość hali fabrycznej, zaadaptowanej na przestrzeń wystawienniczą, prowokowała do podobnych rozwiązań.

Siłą Konstrukcji w procesie było przejęcie obszaru zarządzania kulturą przez artystów oraz zainspirowanie różnych środowisk do współpracy: stworzenie pewnego rodzaju wspólnoty, która na moment wypełniła potrzebę aktywnego uczestnictwa.

Stan wojenny i groźba zniszczenia dzieł powstałych poza cenzurą i biurokratyczną machiną oficjalnych instytucji spowodowały, że prace znalazły schronienie w magazynach Muzeum Sztuki w Łodzi, początkowo nie do końca zgodnie z prawem, jako depozyt zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, a od 2005 roku – jako dar odrodzonego związku.

Artyści: Carl Andre,Hartmut Boehm, Michael Craig-Martin, Ad Dekkers, Ger Dekkers, Jan Dibbets, Norman Dilworth, Peter Downsborough, David Dye, Ivan Galeta, Tibor Gayor, Gerhard V. Graevenitz, Dan Graham, Noriyuki Haraguchi, Tim Head, Anthony Hill, Nancy Holt, Patrick Ireland, Servie Janssen, Kazuo Katase, Stanislav Kolibal, Tomasz Konart, Attila Kovacs, Paweł Kwiek, Les Levine, Sol LeWitt, Taka Limura, Richard Long, Peter Lowe, Kenneth Martin, Dora Maurer, Rune Mields, Antoni Mikołajczyk, Manfred Mohr, Francois Morellet, Maurizio Nannucci, Richard Nonas, Roman Opałka, Dennis Oppenheim, David Rabinowitch, Józef Robakowski, Ed Ruscha, Reiner Ruthenbeck, Fred Sandback, Richard Serra, Paul Sharits, Yoshio Shirakawa, Robert Smithson, Peter Struycken, Gunter Uecker, Ken Unsworth, Bernard Venet, Ryszard Waśko, Ryszard Winiarski.