Échange entre artistes. Amerykańscy artyści w kolekcji ms od 1983 roku

Wszystkie dzieła w tej kolekcji
Przeglądaj
Opis

W 1983 roku amerykańscy artyści przekazali kolekcję swoich prac w ramach projektu „Échange entre artistes 1931-1982, Polska—USA", zainicjowanego przez artystów: Henryka Stażewskiego (członka i założyciela grupy a.r. i Galerii Foksal, obie inicjatywy były poświęcone promocji awangardy), Sama Francisa (członka Komitetu Artystów wspierającego i doradzającego Muzeum Sztuki Współczesnej w Los Angeles), Ankę Ptaszkowską (krytyczkę, współzałożycielkę Galerii Foksal) oraz Pontusa Hulténa (dyrektora MOCA). Ideą projektu było nawiązanie dialogu między artystami polskimi i amerykańskimi: prace polskich artystów zostały przekazane do kolekcji MOCA „w zamian" za prace artystów amerykańskich przekazane do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi.
Prawie czterdzieści prac amerykańskich artystów odzwierciedla szereg tendencji w sztuce amerykańskiej przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku: post-minimalizm, performance i sztukę konceptualną. Wiele z tych prac jest trudnych do sklasyfikowania i stoi w sprzeczności z dominującymi interpretacjami sztuki amerykańskiej tamtej epoki; stanowią one przykład podejścia do tworzenia sztuki typowego dla zachodniego wybrzeża, kontrastując z językami ustanowionymi przez artystów skupionych wokół Nowego Jorku. Projekt „Échange" i powstała w jego wyniku kolekcja zachęcają do interpretacji złożonych okoliczności politycznych tamtych czasów: polityki żelaznej kurtyny i stanu wojennego w Polsce.