Kazimierz Malewicz, Obraz suprematystyczny, 1916-17

Audiodeskrypcja

Autor: Kazimierz Malewicz

Tytuł: Obraz suprematystyczny

Data: 1916-17

Wymiary: wys. 97,8 cm x szer. 66,4 cm

Technika: olej, płótno

Ze zbiorów Museum of Modern Art, Nowy Jork

Tyflografika:

Wymiary: wys. 68,46 cm x 46,48 cm

Technika: druk strukturalny UV

Opracowanie: Karolina Banaszkiewicz-Badura „Gimnastyka wyobraźni”

Druk: Scorpio Sp. z o. o.

Konsultacja tyflografiki: Magdalena Rutkowska 


Abstrakcja geometryczna w ograniczonej gamie barwnej. Kompozycja jest dynamiczna, ale wyważona. Tło jasne, białokremowe. W górnej i centralnej części można wyróżnić fragment o lekko innym odcieniu bieli.

Na samym dole pracy jest wydłużony w pionie owal obcięty w połowie dolną krawędzią obrazu. Na nim podłużny, pionowy prostokąt nieznacznie przekręcony w lewo. Zajmuje 1/3 wysokości całego obrazu. Dolny, wąski bok prostokąta zbliża się do dolnej krawędzi obrazu. Po lewej stronie czarnej figury, niewiele poniżej połowy jego wysokości układ trzech małych, długich, poziomych prostokątów. Są wąskie, ułożone jeden na drugim, równolegle do dolej krawędzi obrazu. Na samej górze, krótszy od pozostałych niemal o połowę, czerwony prostokąt. Przesunięty na prawą połowę czarnego prostokąta, na którym leży. Najniżej biały: długości czarnego, lekko przesunięty w prawo. Te trzy figury znajdują się na granicy szarego owalu.  

Ponad nimi jasnoróżowy kwadrat przekręcony o ok. 40st w lewo. Jego prawy dolny róg jest ciut poniżej lewego górnego rogu pionowego czarnego prostokąta.

Nad nimi, niewiele poniżej połowy wysokości obrazu, podłużny, jasnoróżowy prostokąt. Podobny w kolorze od kwadratu, ale zdecydowanie jaśniejszy. Po skosie unosi się w górę. Sięga od lewej do prawej krawędzi stykają się z nimi swoimi narożnikami. Poniżej po prawej stronie szare kółko. Trochę większe od różowego kwadratu. Razem z kwadratem tworzą układ równoległy do skośnego jasnoróżowego prostokąta.

Po lewej stronie na jasnoróżowym prostokącie leżą dwa cieniutkie prostokąty. Dłuższy jasnoszary niżej, na nim krótszy ciemno szary. 

Ponad górnym prawym rogiem jasnoszarego prostokąta unosi się czerwony, krótki i cienki prostokąt. Jest ułożony prawie poziomo, nieznacznie pochylony w dół z prawej strony. Wielkością zbliżony do prostokąta z dolnej części pracy. 

W prawym górnym rogu trzy kolejne prostokąty. Są równolegle do jasnoróżowego prostokąta i ułożone w odstępach. Dwa dolne, są do siebie podobne, dolny trochę dłuższy, górny nieznacznie mniejszy i węższy. Oba w tym samym ciemnozielonym kolorze. Ich długość to ok. 1/3 długości jasnoróżowego prostokąta. Na samej górze jest cieniutki, ciemnoniebieski prostokąt. W odstępie od zielonej figury równym swojej grubości. Znajduje się z lewej strony i zajmuje niemal połowę długości zielonego prostokąta.

Kazimierz Malewicz był rosyjskim artystą awangardowym polskiego pochodzenia. Urodzony w 1879 roku w Kijowie, zmarł w 1935 roku w Leningradzie. Jego najbardziej znane dzieło to „Czarny kwadrat na białym tle”, pokazane po raz pierwszy w 1915 roku w Piotrogrodzie. Wtedy również artysta ogłosił założenia suprematyzmu – abstrakcyjnego kierunku w sztuce. Kierunek ten zakładał całkowite oderwanie od sztuki przedstawiającej. Kwadrat to podstawowa forma, według Malewicza jest „symbolem ładu, porządku wyższego stopnia, znakiem zwycięstwa człowieka nad chaosem natury". Obraz, zawieszony wysoko w narożniku sali wystawowej jak ikona, miał w podobny sposób, jak ikona oddziaływać na odbiorcę. Artysta pisał: „Nie wystawiłem «pustego kwadratu«, lecz wrażenie bezprzedmiotowości".


Autorka skryptu: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk

Konsultacja: Konsultacja: Magdalena Rutkowska