Archiwum Eugeniusza Rudnika: wydawnictwa PRiTV - scenariusze utworów radiowych E. Rudnika

Wykaz dokumentów

- kat. nr 1 – rękopis
- kat. nr 2 – maszynopis


Kat. nr 1– rękopis
Opis
Zespół 19 kart oznaczonych od TV/II/1 do TV/V/3. Podzielonych na zestawy odróżniane rzymską cyfrą.


1.
[Eugeniusz Rudnik. TV/II/1. t=1’30”.]  [IMS/13 Struktura monobarwna statyczna.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

2.
[Eugeniusz Rudnik. TV/II/3. t=1’20”.] [IMS/14 Struktura elektroniczna jednobarwna o szybkiej pulsacji (dudnienie).]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
 
3.
[Eugeniusz Rudnik. TV/II/4. t=4’10”.]  [IMS/15 Dźwięk niski, pulsujący, statyczny.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

4.
[Eugeniusz Rudnik. TV/II/5. t=45”.] [IMS/16 Elektroniczna struktura dwuwarstwowa o budowie łukowej.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

5.
[Eugeniusz Rudnik. TV/II/6. t=45”.]  [IMS/17 Struktura o intensywnej fakturze.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

6.
[Eugeniusz Rudnik. TV/II/8. t=1’30”.] [IMS/18 Struktura jednowarstwowa, raczej dźwięk niski i zmieniającej się pulsacji.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

 7.
[Eugeniusz Rudnik. TV/II/9-10. t= . ]  [IMS/19 Struktura dwuwarstwowa pulsująca]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

8.
[Eugeniusz Rudnik. TV/III/1. t=55’.] [IMS/10 Struktura dwuwarstwowa. Warstwa I ciągła o barwie podobnej do wysokiego pasma szumu.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

9.
[Eugeniusz Rudnik. TV/III/2. t=1’7”.]   [IMS/11 Struktura o dużej ekspresji.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

10.
[Eugeniusz Rudnik. TV/III/4. t=1’40”.] [IMS/12 Typowy podkład pod dialogi, elektroniczny, dwuwarstwowy.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

11.
[Eugeniusz Rudnik. TV/IV/1. t=1’50”.] [IMS/4 Struktura zbudowana z trzech faktur.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

12.
[Eugeniusz Rudnik. TV/IV/2. t=1’55”.]  [IMS/5 Struktura wielowarstwowa o architektonice  łuku.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

13.
[Eugeniusz Rudnik. TV/IV/3. t=1’40”.] [IMS/6 Struktura zbudowana z ciągłych dźwięków elektronicznych.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

14.
[Eugeniusz Rudnik. TV/IV/4. t=1’50”.]  [IMS/7 Struktura zorganizowana na zasadzie opozycji punkt-linia.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

15.
[Eugeniusz Rudnik. TV/IV/5. t=1’40”.]   [IMS/8 Materiał elektroniczny klasy „szum wysokofiltrowany”.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

16.
[Eugeniusz Rudnik. TV/IV/6. T=54”.] [IMS/9 Ślady głosu ludzkiego „oplątane” dźwiękiem elektronicznym.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

17.
[Eugeniusz Rudnik. TV/V/1  Ilustracja muzyczna swobodna. t=1’35”] [IMS/1 Struktura monotematyczna o zmiennej pulsacji.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

18.
[Eugeniusz Rudnik. TV/V/2. t=40”.] [IMS/2 Filtrowany dźwięk fortepianu z nałożoną fakturą podobną do skrzypienia wolno otwieranych drzwi.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.

19.
[Eugeniusz Rudnik. TV/V/3. t=2’30”.] [IMS/3 Struktura o uporczywym rytmie  z niewielkimi fluktuacjami.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.Kat. nr 2 - maszynopis
Opis
Zespół kart oznaczanych kodem zaczynającym się wielka literą M następnie wielka litera w cudzysłowie i numer. Do każdej karty są dodane dwie kopie. Zespół składa się z 22 takich „potrójnych” części składowych.


20.
[Eugeniusz Rudnik. M K 1 t=2’. Faktura komplikuje się dzięki włączaniu się w cykl coraz to nowych struktur dźwiękowych.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

21.
[Eugeniusz Rudnik. M K 2 t=1’. Nękający rytm bez wyraźnego akcentu w cyklu.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

22.
[Eugeniusz Rudnik. M K 3 t=1’15”. Struktura wyraźnie dwuwarstwowa.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
3 egzemplarze (oryginał i dwie kopie) spięte razem.


23.
[Eugeniusz Rudnik. M K 4. 2’10”.] [Struktura w wolnym rytmie.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
3 egzemplarze (oryginał i dwie kopie) spięte razem.

24.
[Eugeniusz Rudnik. M K 5. 1’45”. Struktura monobarwna i monotematyczna.]
[1] k.; 30 x 21 cm.
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
3 egzemplarze (oryginał i dwie kopie) spięte razem.

25.
[Eugeniusz Rudnik. M I 5 t=50”. W czterowarstwowej, pulsującej różnymi rytmami strukturze pojawia się […] głos kobiecy.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

26.
[Eugeniusz Rudnik. M I 6 t=2”30”. Wyraz „nostalgiczno-mechanistyczny”.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

27.
[Eugeniusz Rudnik. M I 1 t=1’10”. Materiał instrumentalny.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.
Spięte dodatkowo razem z poz. M „K” 6

28.
[Eugeniusz Rudnik. M I 2 t=1’20”.] [Jest to mutacja struktury M „I”]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

29.
[Eugeniusz Rudnik. M I 3 t=3’45”.] [Struktura rozwija się fakturalnie i rytmicznie w miarę upływu czasu.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

30.
[Eugeniusz Rudnik. M I 4. t=2’10”.] [Wariacje barwy na prostej komórce rytmicznej.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

31.
[Eugeniusz Rudnik. M I 7 t=2’.] [Struktura o ostrej barwie.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

32.
[Eugeniusz Rudnik. M S 1 t=1’10”.] [Mechanizm o szybkim rytmie i ostrej metalicznej barwie.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

33.
[Eugeniusz Rudnik. M S 2 t=1’40”.] [Skomplikowany rytm (niekiedy taneczny), zderzony z ciągiem wyraźnie metrycznym.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

34.
[Eugeniusz Rudnik. M S 3 t=1’.] [Ma pewne znamiona humorystyczne o dużej ekspresji.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

35.
[Eugeniusz Rudnik. M S 4 t=1’40”.] [Struktura o wyraźnie selektywnym rozkładzie w przestrzeni.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

36.
[Eugeniusz Rudnik. M S 5 t=3’25”.] [Struktura o monotonnym prostym rytmie z „nawrotami” coraz to nowych zdarzeń (tematów).]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

37.
[Eugeniusz Rudnik. M S 6 t=50”.] [Struktura może być użyta jako jedna z wielu o podobnym charakterze w danym spektaklu.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.


38.
[Eugeniusz Rudnik. M W 1 t=1’40”.] [Rytm stały i barwa niezmienna.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

39.
[Eugeniusz Rudnik. M W 2 t=2’20”.] [Komórka rytmiczna o wyraźnym akcencie na dźwięku typu perkusyjnego.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

40.
[Eugeniusz Rudnik. M W 3 t=1’15”.] [Z muzycznego i technologicznego punktu widzenia jest to przykład na komplikację faktury.]
[1] k.; 30 x 21 cm. [3] k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

41.
[Eugeniusz Rudnik. M W 4 t=1’50”.] [Struktura dwutematowa.]
[1] k.; 30 x 21 cm. k. :
Charakterystyka struktury dźwiękowej utworu. Kolejne etapy wykonania utworu.
Maszynopis utworu w trzech kopiach.

Opracowanie: Marcin Stasiewicz