Awangardowe Muzeum

Widok ogólny wystawy

Przed zwiedzeniem wystawy prosimy zapoznać się z pełnym ogólnym opisem wystawy.

Specjalna ścieżka wytyczona na podłodze prowadzi przez ekspozycję w taki sposób, żeby osoby niewidome mogły bezpiecznie ją zwiedzić. W miejscach zmiany kierunku ścieżki znajdują się guzy, tzw. pola uwagi uprzedzające zakręt.

W pięciu miejscach zaznaczonych na podłodze pola uwagi wychodzą poza ścieżkę i kierują na ścianę do tabliczki informacyjnej z kodami QR odsyłającymi do audiodeskrypcji ogólnej poszczególnych sal.

Tyflomapa po lewej stornie prezentuje rozkład pomieszczeń oraz ścieżkę z polami uwagi. 

Następnie na ścianie umieszczono pięć tyflografik – są to wypukłe druki, które informacje wizualne oddają poprzez fakturę, czytelną za pomocą dotyku. Na prawo do tyflogafiki są kody QR odsyłającego do audiodeskrypcji poszczególnych dzieł. Wybrano po jednym dziele do każdej części wystawy.

Na ścianie naprzeciwko na czarnym tle rozrysowana została ość czasu od 1918 do 1960. Zaznaczono na niej wydarzenia związane z inicjatywami, których dotyczy wystawa.

Po zapoznaniu się z tyflografikami udaj się ścieżką w prawo. Ścieżka poprowadzi cię i skręci w lewo do sali, która jest pierwszą w układzie amfiladowym. Ścieżka znów skręca w lewo i prowadzi do kolejnych sal. W tej sali i następnej w gablotach znajdują się archiwalia: druki i dokumenty dotyczące Muzeów Kultury Artystycznej w Piotrogrodzie (Petersburgu), Moskwie i Smoleńsku. Na ścianie wiszą reprodukcje czarnobiałych fotografii dokumentujące wystawy z przeszłości. 

W kolejnej wiszą obrazy wybrane do Smoleńskiej Galerii Sztuki. Po lewej stronie od wejścia jest prostokątne pole uwagi. Przy nim na ścianie wisi tabliczka informacyjna z kodem QR odsyłającym do opisu ogólnego tej sali.

Dalej ścieżka prowadzi do sali z archiwaliami, tym razem dotyczącymi stowarzyszenia Societe Anonyme z Nowego Jorku. W kolejnej dużej sali, ostatniej w amfiladzie, po prawej stronie na ścianie umieszczono tabliczkę informacyjną z kodem QR. 

Ścieżka prowadzi prosto, potem skręca w lewo i znów lewo. Po prawej stronie w wejściu do kolejnej sali znajduje się kod QR odsyłający do opisu Sali Neoplastycznej. Przez środek sali rozłożona jest czarna wykładzina. Po prawej stoją 3 postumenty z rzeźbami Katarzyny Kobro. Za Salą Neoplastyczną znajduje się tzw. Mała Sala Neoplastyczna, zaprojektowana przez Bolesława Utkina oraz sala z archiwaliami.

Idąc ścieżką przez Sale Neoplastyczną skręcamy w lewo. Po prawej stronie znajduje się sala, w której odtworzono ekspozycję pierwszej wystawy kolekcji grupy a.r. w pierwszej siedzibie Muzeum Sztuki w Łodzi. Po prawej jest kod QR odsyłający do ogólnego opisu sali.

Następnie ścieżka prowadzi długim korytarzem do kolejnego pomieszczenia. Mijając po prawo drzwi do zabytkowej klatki schodowej przechodzimy do kolejnej sali z archiwaliami dotyczącymi Gabinetu Abstrakcji w Hanowerze. Gabinet ten został odtworzony w przestrzeni wystawy. Po prawej stronie przy wejściu znajduje się kod QR odsyłający do opisu gabinetu. W wejściu do gabinetu wiszą czarne katary. Podłoga jest wyłożona czarną wykładziną. 

Przechodząc przez Gabinet Abstrakcji ścieżka skręca w lewo i wychodzimy drugim wyjściem, również z kotarą. Za gabinetem skręcamy w prawo do pierwszej sali z tyflogafikami. Wyjście znajduje się po prawej stronie.


Autorka: Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk

Konsultacja ekspercka: Magdalena Rutkowska