Polentransport 1981

Wszystkie dzieła w tej kolekcji
Przeglądaj
Opis


Joseph Beuys przyjechał do Polski latem 1981 roku. Przywiózł ze sobą drewnianą skrzynię z ok. 1000 prac obejmujących 30 lat twórczości. Wydarzenie to, doniosłe dla rozwoju kolekcji muzealnej, miało charakter akcji zatytułowanej przez samego artystę Polentransport 1981.


Było ono wyrazem akceptacji przemian dokonujących się w Polsce, poparciem idei “Solidarności”, w których artysta widział próbę urzeczywistnienia wolności i braterstwa. Ponadto przyjazd artysty do Polski dawał szansę na przeniesienie jego idei na obszar Europy do tego czasu dla jego działań zamknięty. Rozmowy z dyrektorem Muzeum Sztuki w Łodzi, Ryszardem Stanisławskim, zaowocowały ideą darowania Muzeum dużego zespołu prac, nazwanego Archiwum Josepha Beuysa. Obok przywiezionych prac powstał również zespół 13 rysunków, które stanowią notatki Beuysa z akcji wręczania daru. Od roku 1981 prace tego artysty przez wiele lat były stale prezentowane publiczności w przeznaczonej dla niego sali w galerii stałej Muzeum – Gabinecie Josepha Beuysa. Obecnie są stale obecne w wybranym zakresie na ekspozycji stałej.

Muzeum Sztuki w Łodzi we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Espoo w Finlandii przypominało ten dar na wystawie Joseph Beuys: Outside the Box.